Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
488. Zoek de verhouding tusschen den kubieken inhoud
van een cilinder en dien van een kegel, die gelijke grond-
vlakken en gelijke hoogte hebben.
489. Zoek eveneens de verhouding tusschen den inhoud
van een gelijkzijdigen cilinder en dien van een bol van ge-
lijke middellijnen.
490. Welke zijn dan de verhoudingen tusschen de in-
houden van deze drie lichamen ?
491. Eindelijk wordt nog de verhouding gevraagd tusschen
den inhoud van een kubus en dien van een kegel, welks
middellijn en hoogte gelijk is aan eene ribbe van den kubus.
167. * 492. Zij ABCDE (fig. 167) een
regelmatige vijfhoek, waarin al de dia-
gonalen zijn getrokken. Wat voor een
driehoek is nu ABC, en hoe groot
zijn de hoeken ? Geef ook de hoeken
op van A ABD en A ABrf, en zeg
tot welke soort zij behooren.
* 493. Welke lijnen zijn in de figuur
evenwijdig en waarom? Tot welke soor-
ten behooren al de driehoeken, die in de figuur voorkomen;
welke zijn gelijk en gelijkvormig; welke enkel gelijkvormig?
* 494. Wijs ook de verschillende soorten der vierhoeken
aan , met opgaven der hoeken.
* 495. Toon uit de gelijkvormigheid der driehoeken , dat
AD : AB = AB : AC = Kc ■ cd en dus ook AC : Ae =
Ae : eC = eC : ed.
* 496. Neem eens uit fig. 166 AB voor zijde en AF voor
diagonaal van een regelmatigen vyfhoek, en beproef met den
passer alleen de hoekpunten van den vijfhoek te bepalen.
* 497. Tracht nu te verklaren, waarom AF daar juist de lengte
eener diagonaal van den vijfhoek aanwijst, en geef dan de
verschillende lengte-afmetingen op, die in den vijfhoek van
fig. 167 voorkomen, tot ïn mM, als AB = 2 iW gesteld wordt.
498. Van een kubus, wiens ribben 12 cM lang zijn, heeft
men de hoeken tot op een derde der ribben afgesneden ; men