Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
475. De liter voor natte waren is een cilinder, welks
hoogte tweemaal zoo groot is als de wijdte. Men vraagt
daarvan deze laatste.
476. Een quadraat heeft evenveel M'^ oppervlakte als M
omtrek. Hoe groot is elke zyde daarvan ?
477. Een kubus heeft evenveel dM' inhoud als dM'^ op-
pervlakte. Hoe groot is daarvan elke ribbe ?
478. Een regelmatig vierzijdig prisma, dat tweemaal zoo
hoog als breed is, heeft evenveel dM ' inhoud als dM^ op-
pervlakte. Men vraagt de lengte van eene ribbe in het
grondvlak ?
479. Een halve kubus heeft evenveel dM' inhoud als
dM'^ oppervlakte; hoe lang is elke ribbe van zoo een kubus?
480. Men heeft twee bollen, welker middellijnen tot elkander
staan als 1:3; welke is de verhouding van hunne inhouden?
481. Een ijzeren bol heeft in 't midden eene holte, waar-
van de middellijn '/., van die des bols bedraagt. Als deze
bol 33,6336 KG weegt, en het soortelijk gewicht van het
ijzer 7,2 is, welke is dan de middellijn van den bol ?
482. Wanneer men door een regelmatig twiutigvlak zoo-
danig een vlak brengt, dat juist alle vlakken , die in één
punt samenkomen, geheel worden afgesneden, dan is dit
afgesneden deel eene regelmatige vijfzijdige piramide. Men
vraagt van deze piramide de oppervlakte te vinden, als elke
ribbe van het twiutigvlak 12 cM is.
483. Bereken nu ook den kubieken inhoud van die piramide.
484. Welke is de verhouding tusschen de oppervlakten
van een bol en een kubus, die gelijke afmetingen hebben?
485. En welke tusschen hunne kubieke inhouden ? Waar-
om dat ?
486. Eveneens vraagt men de verhouding tusschen de
oppervlakte van een bol en die van een gelijkzijdigen cilinder,
die even groote middellijnen hebben.
487. Eindelijk wordt nog gevraagd de verhouding tusschen
de oppervlakte van een bol en die van een gelijkzijdigen
kegel, die gelijke middellijnen hebben.