Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
464. Eeue schroef is 84 cM lang en 7 cM dik; hoe lang
is de schroefdraad, die er omloopt, als deze bij elke om-
wenteling 2,1 cM verder ligt?
* 465. Men laat een rechthoekig trapezium, waarvan de
breedte 5'/^ cM eu de evenwijdige zijden 6 en 13 cM zijn,
om de kortste der evenwijdige zijden omwentelen. Door
hoeveel en welke vlakken is dit lichaam begrensd? Uit
welke deelen is het samengesteld 1 Wat ontbreekt er aan,
opdat het een cilinder zij ? — Teeken daarvan het netwerk.
* 466. Bereken nu van dat lichaam de oppervlakte en ook
den inhoud.
467. Hoe groot is een stuk land, dat de gedaante heeft
van een gelijkbeenig trapezium, en samengesteld is uit een
quadraat en twee rechthoekige gelijkbeenige driehoeken, als
de langste evenwijdige zijde 36 DM is?
468. Hoeveel oppervlakte en inhoud heeft een cilinder,
die 1 dM dik en tweemaal zoo hoog is?
469. Van bovenstaanden cilinder wordt het grootst moge-
lijke zeszijdige prisma gemaakt; hoe groot is daarvan de
oppervlakte en de inhoud ?
470. Van een parallelogram zijn de scherpe hoeken 45°,
en de kortste diagonaal is even lang als eene der kortste zijden,
welke 5 M lang zijn. Hoeveel is de inhoud van dat parallelogram?
471. Een tuin, lang 40 M en breed 20 M, is door de
laagte van den grondslag te vochtig ; daarom besluit men dien
op te hoogen. Te dien einde graaft men rondom eene gracht,
die boven 2 M, onder 1 M wijd en 1,5 M diep is. Hoeveel
kan men het overblijvende van den tuin met den grond, die
uit deze gracht komt, hooger maken ?
472. In een kubus van 1 dM^ inhoud bevindt zich de
grootst mogelijke gelijkzijdige cilinder. Men vraagt van beide
de oppervlakte en de verhouding tusschen hunne oppervlakten.
473. Bereken nu de verhouding tusschen hunne inhouden ?
Waarom is die zoo ?
474. Indien de liter voor droge waren een gelijkzijdige
cilinder is , welke is dan daarvan de hoogte ?