Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
half zoo groot is, als die van den eersten. Hoeveel zijn de
twee kleine cirkels samen kleiner dan de groote ?
447. Om een cirkelvormigen vijver, die 33 M omtrek
heeft, ligt een grasperk, dat overal 8,5 M breed is. Hoeveel
oppervlakte heeft dat grasperk ?
448. Door een vierkant stuk weiland loopt een voetpad
van den eenen hoek tot den daartegenover liggenden. Hoe-
veel HA is dat weiland groot, als het voetpad 200 M lang is ?
449. Een kubus, waarvan elke ribbe 12,5 cM lang is,
weegi-^l KG. Welk is zijn soortelijk gewicht ?
45è. Een steen, die 3 dL water verplaatst, weegt in
zuiver water gewogen 525 grammen. Welk is zijn soortelijk
gewicht ?
451. In een houten kubus, van 3 dM lengte, is eene
holte van 1 dM'. Hoeveel moet het soortelijk gewicht van
de stof zijn, waarmede die holte aangevuld wordt, opdat de
kubus in zuiver water noch drijve, floch zinke, indien het
soortelijk gewicht van het hout 0,6 is?
452. Een kamrad heeft eene middellijn van 17,5 cM.
Hoeveel tanden zijn daarin, als elke tand met ééne opening
1'/, cM inneemt ?
453. Als men de zijden van een quadraat middendoor
deelt en de deelpunten door lijnen vereenigt, ontstaat er weer
een quadraat. Hoe groot zal dit laatste zijn , als het eerste
16 dM lang is?
454. Hoe groot zal de halve cirkel zijn, die de schuine
zijde van een rechthoekigen driehoek tot middellijn heeft,
als de rechthoekszijden 10 en 24 cM lang zijn? Hoe groot
zijn samen de halve cirkels, die men op de rechthoeks-
zijden kan beschrijven ? Hoe zoudt gij dan met passer en
liniaal een cirkel vinden, die zoo groot is als de som of het
verschil van twee andere cirkels?
455. Op de schuine zijde van een rechthoekigen driehoek,
welks rechthoekszijden 21 en 28 cM lang zijn, heeft men
een halven cirkel beschreven. Hoeveel is deze halve cirkel
grooter dan de rechthoekige driehoek ?