Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
434. Uit een hoekpunt van het achtvlak heeft men naar
al de andere hoekpunten lijnen getrokken ; nu vraagt men :
a. Hoeveel lijnen zijn dat ? b. Hoe groot zijn de hoeken,
die de lijnen met elkander aan het hoekpunt maken ?
435. Bereken ook de som van al die lijnen, als de ribbe
van het achtvlak 5 dM is.
436. Hoe groot is de oppervlakte van een gelijkzijdigen
driehoek , als elke zijde 6 cM is ?
437. Bereken ook de oppervlakte van een regelmatigen
vijfhoek, als elke zijde 4 dM lang is.
438. Bereken de oppervlakte van het vier-, acht- en
twiutigvlak, als de ribben van elk lichaam 4 dM lang zijn,
439. Doe hetzelfde met het twaalfvlak, als elke ribbe
3 dM is.
44Ö. Bereken nu den inhoud der vijf regelmatige veel-
vlakken , als de ribbe 4 dM genomen wordt.
Algemeene herhaling'.
441. Eene kist is lang 1,2 , breed 0,65 M en hoog
0,55 M. Hoe lang zijn al de kantlijnen te zamen?
442. Twee stukken land hebben evenveel omtrek; het
eene is 16 DM lang en 7 DM breed, terwijl het andere
slechts 5 DM breed is. Hoeveel verschillen die twee stuk-
ken in grootte?
443. Een quadraat, een gelijkzijdige driehoek en een
cirkel hebben ieder 8,8 dM omtrek. Hoe groot is dan elk ?
444. Bereken de oppervlakte van een parallelepipedum,
dat 3,5 M lang, 2,8 dM breed en 2,5 dM dik is.
445. Het geheele glas van een spiegel is 1,5 M hoog,
en 0,8 M breed ■, de lijst heeft eene breedte van 13 cM,
terwijl de sponning, waarin het glas zit, 2 cM diep is. Men
vraagt naar de oppervlakte van de lijst.
446. In een cirkel van 4,2 d^I middellijn heeft men twee
andere even groote cirkels getrokken , die elkander en den
grooten cirkel aanraken , en waarvan dus de middellijn slechts