Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
423. Waarom moeten de vlakke hoeken aan zulk een
! lichaam elk kleiner zijn dan 120"?
424. Toon duidelijk aan, dat men met gelijkzijdige drie-
hoeken drie verschillende regelmatige veelvlakken kan vormen.
' Welke zijn deze?
425. Waarom kan men met quadraten of met regelmatige
vijfhoeken maar één, regelmatig veelvlak vormen ? Onder
welke benaming is het zesvlak het meest bekend ?
426. Hoeveel diagonalen kan men over, en hoeveel door
den kubus trekken ?
Zeg dit ook van het regelmatig twaalf- en van het twin-
; tigvlak.
1 427. Wat verstaat men door de a« van een regelmatig veelvlak?
* Waaruit wordt het aantal assen van een regelmatig veel-
vlak berekend?
428. Waaruit en op welke wijze berekent men de ribben
van een veelvlak ?
429. Waaruit en op welke wijze worden de hoekpunten
bij de veelvlakken berekend?
i * 430. Welke der vijf regelmatige veelvlakken hebben even-
veel ribben ? — Welke overeenkomst merkt gij bij dezelve
op tusschen de zijvlakken en de hoekpunten, en tusschen
' de zijvlakken in één hoekpunt en de hoeken op een zijvlak?
f De lichamen, waarbij die overeenkomst plaats vindt, noemt
men overeenstemmende lichamen.
* Welke zijn de overeenstemmende lichamen?
481. In een kubus heeft men uit een hoekpunt lijnen
naar al de andere hoekpunten getrokken. Bereken de som
van al deze lijnen, als de ribbe van den kubus 3 dM is.
432. Als in een regelmatig achtvlak twee diagonalen ge-
trokken worden , hoe groot zijn dan de hoeken , onder welke
zij elkander snijden ?
433. Bereken de lengte van elke diagonaal, als de ribbe
van het achtvlak 4 dM is.
V