Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
zooveel oppervlakte hebben als een andere bol, welke 14 cM mid-
dellijn heeft. Hoe lang zal de middellijn van die bollen wezen?
399. En hoe lang zal wel de middellijn moeten wezen ,
als men in plaats van twee, vier bollen begeert ?
* 400. De oppervlakten van twee bollen verhouden zich
als 1:2; is nu de middellijn van den eenen ook de helft
van die des anderen ? — Zoo neen , welke is dan de ver-
houding der middellijnen?
401. Hoeveel dM' inhoud heeft een bol, wiens straal
10,5 cM is?
402. In een kubus van een hal ven meter lengte past juist
een bol; hoe groot is daarvan de inhoud ?
403. Hoeveel maal zal die bol in den kubus begrepen zijn ?
404. Welke is derhalve de verhouding tusschen een kubus
en een bol, die gelijke afmetingen hebben ?
405. Bereken nu met de gevonden verhouding den inhoud
van een bol, die 2 dM middellijn heeft.
406. Zoudt gij ook met behulp der gevonden verhouding
de middellijn kunnen berekenen van een bol, die 1,437'/s
dM' inhoud heeft?
407. Bereken nu de oppervlakte van een bol, die 179Vs
cM' inhoud heeft.
408. Hoeveel inhoud heeft een kogel, waarvan de grootste
omtrek 3,3 dM is ?
409. Hoeveel weegt een ivoren bal van 7 cM middellijn ?
Soortelijk gewicht van ivoor = 1,92.
410. Een glazen bol weegt ^y^j^ KG; hoe groot is daarvan
de middellijn, indien het soortelijk gewicht van glas 2,5 is?
411. Als men 226 looden kogels, ieder van 9,8 G zwaarte,
samensmelt tot een grooten kogel, hoeveel middellijn zal die
kogel dan hebben, zoo men rekent dat door 't smelten
verloren gaat en het soortelijk gewicht van lood 11,3 is?
412. Van een stuk lood, dat de gedaante van een kubus
heeft en 1,5 dM dik is, worden kogels gegoten van 1'/^ cM
middellijn. Hoeveel kogels zal men daaruit verkrijgen, zoo
men aanneemt, dat er bij 't smelten y,5 verloren gaat?