Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
De middellijn is zoo groot als twee stralen,
of: de straal is de helft der middellijn.
Laat men eene koorde EF (fig. 91) om een
Ider snijpunten, b. v. om F, ronddraaien, dan
Izullen de snijpunten elkander meer en meer
Inaderen , tot zij eindelijk in het ééne punt
IF samenvallen, zoodat alsdan de lijn GH den
■ cirkel slechts in één punt raakt. Zulk eene
lijn noemt men raaklijn , en het punt F heet raakpunt.
Fig. 92. 129. Een gedeelte van een cirkelvlak, dat
I begrepen is tusschen een boog en eene koorde,
als CDE (fig. 92), heet cirkelsegment of een-
voudig segment.
ïs een deel van een cirkelvlak besloten tusschen een
boog en twee stralen, als AMF; dan noemt men het eeu «^c^or.
Een sector, waarvan de stralen met elkaar een rechten
hoek maken, heet een quadrantb. v. BMG. Een cirkel-
vlak bevat dus vier quadranten.
130. Deelt men den rechten hoek van een quadrant in
90° , dan zullen de deellijuen ook den boog in 90 gelijke
deelen verdeelen, die men ook graden noemt, maar hoog-
graden in plaats vau hoekgraden. De geheele cirkel bevat
dus 360 graden.
Het is duidelijk, dat de boog, begrepen tusscheu de beenen
van een hoek aan het middelpunt, juist zooveel booggraden
zal bevatten, als die hoek zelf hoekgraden heeft; daarom
zegt men: Een hoek aan het middelpunt wordt
gemeten door den boog, waarop hij staat, d. i.
door den boog, die tusschen de beenen van dien hoek ligt.
Dit meten nu geschiedt door een transporteur, d. i. door
een halvcn cirkel, die in 180° verdeeld is.
Fig. 93. 131. De hoek, tusschen eene middellijn AB en eene
I andere koorde AC (fig. 93) aan den omtrek gevormd,
I wordt gemeten door de helft van den boog BC, waarop
]hij staat.
Immers, trekt men nog den straal MC, dan is ACM
Igelijkbeenig ; derhalve is daarvan elke hoek aan de basis ge-