Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
eenmaal in de liefde van Jezus en Maria uil
deze wereld mogen scheiden.
Ook moeien wij den II. Jozef dikwijls bidden
voor de zegepraal der II. Kerk; want hij is de
Patroon der Heilige Katholieke Kerk. Herhalen
wij daarom dagelijks dit schoone gebed:
O goede H. Jozef, onze Leidsman , bescherm
ons, bescherm de H. Kerk.
63. De twee koningen aan het sterfbed
eens armen.
Op een hecrlgken herfstmorgen reed een machtig
koning, Ferdinand genaamd, uil zijne burcht, om
zich op de jacht te begeven. Hij was omringd door
een schitterenden stoet van jagers , die nu en dan
Troolijk op hunne horens bliezen.
Terwyl men aldus lustig voortreed, weerklonken
eensklaps in de verte de zilveren lonen eener bel.
De koning vroeg aan zijn gevolg, wal dit beduidde.
Men antwoordde hem , dat juist een priester hel
Allerheiligste Sacrament naar een stervende bracht.
Oogenblikkelijk gaf Ferdinand zijn paard de
sporen en reed naar de plaats, vanwaar het ge-