Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
61. De negentiende Maart.
Als ge op den morgen van den negentienden
Maart tiaar de kerk gaat, zult gij daar meer
menschen dan gewoonlijk zien. Ook branden er
dan vele kaarsen voor een beeld. Kunt gij raden ,
welken Heilige dit beeld voorstelt ? Zeker, het
IS de II. Jozef, wiens feest op dien dag gevierd
wordt. En wie vereert dien grooten Heilige niet
op eene bijzondere wijze ?
Jozef is immers de Voedstervader van Jezus,
en de Bruidegom van Maria.
Toen hij nog op aarde leefde, zorgde hij altijd
trouw en liefderijk voor de II. Maagd en haren
Goddelijken Zoon. Hij redde Jezus uit de handen
van Herodes en werkte in het zweet zijns aan-
schijns, om in het onderhoud van 't Goddelijk
Kind en zijne H. Moeder te voorzien. Hij is
thans in den Hemel hoog verheven en een mach-
tige Voorspreker voor ons bij Jezus.
Wij moeten dus den H. Jozef vu7'ig vereeren.
En weet gij, waarom wij hem vooral moeten
bidden ?
Om een zaligen dood; want de H. Jozef heeft
het geluk gehad, in de armen van Jezus en
Maria te sterven. Daarom roepen vele deugdzame
menschen hem aan en vragen hem, dat zij ook