Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
noordzijde van den tuin een heele rij broeikassen,
waarin de planten Toor de vorst beveiligd zijn.
Oordeel nu eens , hoe onmisbaar een hovenier
voor de stedelingen is.
--
57. Het brood.
HeT brood is ons voornaamste voedsel. Het ver-
schijnt op alle tafels, zoowel op die van den koning
als van den bedelaar. Men lieeft roggebrood en
tarwebrood ; zuur brood en zoet brood. Weet gg
waarom dat brood zoo genoemd wordt ? En kunt
gij ook zeggen, welken vorm het brood heeft ?
En wat men door de kruim en de korst verstaat ?
Versch brood is nadeelig voor de gezondheid,
en verschimmeld eveneens. Kent gij ook een
gebed , waarin wy God om brood bidden ?
Als gy uw boterham gebruikt, denk dan met
een erkentelijk hart aan uwen goeden Vader in
den Hemel, die u deze voedzame spijs geschonken
heeft.
Vergeet ook niet, wat er in de H. Schriftuur
staat, namelijk : « Breek met den arme uw brood."
Als ge deze vermaning ter harte neemt, zal Jezus
op den dag des oordeels tot u zeggen : « Ik was
hongerig en gij hebt Mij gespyzigd."
-^.s^jts^^-