Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
54:. De deugdzame goudsmid.
De H. Eligius was een zeer bekwaam goudsmid.
De koning van Frankrijk schalie hem zeer hoog.
Eens gaf hij hem den last een kunsligen gouden
Iroon Ie vervaardigen.
Eligius kreeg het benoodigde goud van den
koning en zelle zich aan den arbeid. Toen hij
met den troon gereed was, bracht hij hem naar
't paleis en vertoonde hem aan den vorst, die uiterst
voldaan was over het kostbaar meesterstuk.
Eligius had echter nog eene aanzienlijke hoe-
veelheid goud overgehouden. En wal meent gij
wel , dat hij hiermede deed ? Behield hy dit goud
voor zich ? Verre van daar !
Hij zette zich opnieuw aan 't werk en vervaar-
digde nog éénen troon, even kostbaar en kunstig
als de eerste.
Men kan zich verbeelden, hoe verbaasd de
koning opzag, loen Eligius hem dezen tweeden
troon bracht, en er bijvoegde, dat hij denzelven
uit het overgebleven goud had gemaakt.
WiU gij, mijn kind j Gods zegen
Op al uwe aardsche wegen,
Ban moet gij trouw en eerlijk zijn,
In 7 groot zoowel als in het klein.