Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
öa. Wat vader van den Tesuvlus vertelde.
De Vesuviiis is een berg, dicht bij de groote
stad Napels in Italië gelegen. De grond van dezen
berg is altijd zeer warm; deze hitte neemt toe,
hoe dichter men bij den top komt.
Van tijd tot tijd laat de Vesuvius een onder-
aardsch gerommel hooren ; dit is een teeken, dat
er weldra eene uitbarsting zal plaats hebben.
Eens spuwde de berg zoo geweldig veel gloeiende
lam uit, dat de grond in den wijden omtrek er
geheel mede bedekt werd. Twee steden werden toen
onder de asch begraven. Eerst zeventien eeuwen
later heeft men ze teruggevonden. Op 't oogenblik
zijn die steden, zeventig voet onder den grond,
zoodanig uitgegraven , dat men er door de straten
rondwandelt en de huizen in- en uitgaat. Dat
moet wel een vreemd gezicht zijn, niet waar ?
Zoo diep onder den grond eene stad aan te treffen!
En eene stad zonder menschen, dat spreekt van zelf!
Men vindt er evenwel nog de verkoolde lijken van
sommige menschen, die door de gloeiende lava ver-
rast werden. Eene vrouw stond juist voor den
spiegel; eene andere droeg eenige meubelen in haren
schoot; in deze houding werden ze onder den asch-
regen begraven en zijn ze later wedergevonden.
--