Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Tonia's moeder is eene verstandige vrouvr. Zij
geloofde Hanna op haar woord en sprak verder niet
meer over die zaak. Den geheelen dag echter was
Hanna zeer stil en treurig. Men kon zien, dat zij
veel leed door het slechte gedrag van Tonia.
Deze begreep heel goed, dat zij de schuld was van haar
verdriet. Haar geweten liet haar den gansohen dag
geen oogenblik meer met rust. „ Tonia !" klonk het
dreigend in haar binnenste , „ Tonia, wat hebt gij
gedaan P"
Tegen den avond kon zij het niet langer uithou-
den. Stil ging zij naar moeder en bekende haren
misslag. Daarna zocht zij Hanna in de keuken op
en vroeg haar om vergeving voor het leed, dat zij
haar had veroorzaakt. En toen de meid haar van
ganscher harte vergiffenis schonk, toen ja, gevoelde
Tonia zich weer gerust en tevreden.

Öl. De bergen.
(Een gesprek tussehen Vader en Truitje.)
Vader. Zijt gij aan 't prentjes kijken. Truitje ?
Truitje. Ja, vader.
V. En wat hebt gij daar voor schoons ?
T. Een berg, vader. Kgk , van onderen is
hij bruin , en van boven wit gekleurd. Waarom
zou men dat gedaan hebben ?
V. Die witte kleur zal de sneeuw moeten ver-
beelden , die men op hooge bergen aantreft.