Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
so. Zouden er meer zulke kinderen zijn?
Een dag of zes geleden, speelde Tonia op de kel-
derkamer en had daarbij het ongeluk den voet van
eene fraaie bloemvaas te beschadigen. Nu was de
lust om met haar spel door te gaan geheel voorbij.
Zij verliet de kamer, terwijl zij bij zich zelve na-
ging, hoe zij zich bij hare ouders 't best zou kunnen
verontschuldigen. Een paar minuten later zag zij
Hanna, de meid, ook door de kelderkamer komen.
Oogenblikkelijk maakte zij rni het besluit op
Hanna de schuld te werpen. Dit booze plan kwam
zeker van den duivel. Och, had Tonia die leelijke
ingeving toch niet opgevolgd! Kinderen is het
niet heel slecht, de schuld van eigen fouten op
een ander te werpen?
'tis een half uur later. Moeder roept Tonia bij
zich en zegt haar: „ Tonia, de voet van onze mooi-
ste bloemvaas is stuk, weet gij daar ook iets van ?"
Zonder blikken of blozen antwoordt zij:
„ Moeder, ik weet alleen, dat Hanna, een half
uur geleden, door de kelderkamer is gekomen."
Nu werd Hanna geroepen. Ik laat u denken,
kinderen, hoe de brave meid ontstelde, toen zij
hooren moest, dat de juffrouw kwade vermoedens
tegen haar had. Vooral werd zij diep, zeer diep
bedroefd, toen zij bemerkte, dat Tonia haar de
schuld had gegeven van iets, daar zij zelfs in 't ge-
heel niets van wist. Zij bedwong echter hare aan-
doening en zeide zeer bedaard : „ Juffrouw, toen ik
gisteren namiddag de vaas afstofte, was zij nog ge-
heel gaaf, en sinds ben ik er niet meer aan geweest."