Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Terwijl Anna voor dit zonderling ontbijt zat te
turen, ging vader op nog strengeren toon voort:
„ Ik hoor ook van moeder, dat ge onbeleefd
jegens haar wordt. Dat komt er van, als men zijne
plichten jegens onzen Lieven Heer verzuimt! Dan
vergeet men ook al heel gauw , wat men aan zijne
ouders verschuldigd is!
TJw^ zondagschen cent zijt ge deze heele maand
kwijt, verstaat ge , Anua ? En als wij overmorgen
uitgaan, moogt gij tehuis blijven. Ik houd veel
van u, en doe u gaarne genoegen. Maar ge moet
ook door uw goed gedrag toonen, dat ge mijne
liefde waardig zijt."
Deze harde, maar leerrijke les genas Anna van
haar dubbel gebrek.
Hoe gelukkig voor haar, niet waar, dat zij een
vader bezat, die op zijn tijd de roede niet spaarde!
Wie weet, wat er zonder deze welverdiende be-
straffing van Anna zou geworden zijn !
Wanneer een kind
Zijn Ood bemint,
Zal 't ook gehoorzaam wezen ;
Maar is het traag,
En bidt 't niet graag,
Dan moet men 't ergste vreezen.