Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
49. Bid altijd uw morgen- en avondgebed.
„ Onze Anna wordt met den dag ondeugender.
Zij laat zich soms drie, viermaal roepen, eer zij
komt; en spreekt mij niet zelden onbeleefd toe.
Sinds een paar dagen heb ik ook al bemerkt, dat
zij haar morgen- en avondgebed achterlaat. Ik weet
niet, waar het zoodoende met haar henen moet."
Aldus klaagde vrouw Serven op zekeren morgen
haren nood aan heur man.
Onnoodig te zeggen, hoe bedroefd deze was, toen
hij zulke leelijke zaken van zijn kind moest hooren.
Terwijl hij nadacht, hoe hij Anna zou verbete-
ren , kwam deze juist de kamer binnen , om haar
ontbijt te gebruiken.
„ Gij hebt vandaag zeker weer geen tijd gehad
om uw morgengebed te doen ?" vroeg vader haar
op strengen toon.
Anna zweeg, en toonde daardoor dat het wezen-
lijk zoo was.
„Wacht even," vervolgde vader, „ raak de boter-
hammen niet aan , ik zal u eens een ontbijt voor-
zetten , dat u beter past."
En meteen verliet hij de kamer. Een poosje
daarna kwam hij terug met.....ja, dat raadt ge
nimmer — met een bakje vol haver! Dit zette hij
voor Anna neer, terwijl hij heel droogjes zeide:
Wie doet gelijk een paard,
Is niets dan haver waard.