Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
« Komaan , laai ik u nu eens ver lellen, ival er
uil dal enten ie leeren valt.
Een boom , die niet geënt wordl, en vrij in
7 wilde opschiet, zal geene andere dan wrange
en onsmakelijke vruchten voortbrengen. Maar wordl
hij geënt, dan is er hoop, dat hij vele en aan-
gename vruchten zal opleveren. Evenzoo is H
met een kind gelegen. Wordl het in zijne jeugd
aan zich zeken overgelaten, dan groeit hel op tot
een nietswaardig en onbruikbaar mensch. Maar
wordl hel kinderhart behoorlijk geënt: verwijdert
men er de wilde scheutjes der ondeugd uil, en
plaatst men daarvoor hel takje van wijsheid en
deugd, dan is er hoop dal er uil zidk een kind
een braaf en nuttig mensch zal groeien.
Hebt gij dit lesje begrepen, Edmonda vroeg
daarop de vader. « Zeer goed , vader /" was het
antwoord.
«Welnu, mijn kind, tracht dan aan een geënlen
boom te gelijken, en maak, dal uwe moeder en
ik eens de schoonste vruchten inoogslen van de
zorgen , die wij aan u besteden.''^