Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
De Ingeënte boompjes.
Op een schoonen Aprildag huppelde Edmonda
vroolijk den iidn in. Daar ontmoelte zij haar
vader, met een krom mes in de hand en eenige
takjes onder den arm. Edmonda was zeer benieuwd,
wat daarmede gebeuren zou. Zij wist dit al heel
spoedig, want vader nam eene kleine boomzaag ,
en weldra lag de top van een boompje op den
grond. De stam bleef door die bewerking nau-
welijks eenige voeten hoog. Vervolgens maakte
hij eene spleet hoven in het verminkte boompje,
stak er een takje in, hestreek dit met boomhars
en bond er vervolgens stevig garen om, zoodal
het goed vast zat.
Eerst (oen vader met dezen arbeid klaar was,
waagde het Edmonda, hem aan te spreken.
« Vader," dus begon zij, « waarom beschadigt
gij dit lieve boompje zoozeer!"'
« Noemt gij dat beschadigen , Edmonda ? Ik
ent het, kindlief, om er later smakelijke peren
van te plukken. Zoudt ge misschien liever hebben,
dat het boompje wilde en wrange vruchten voort-
bracht , gelijk de steenpereboom, die voor ons
huis staat!"'
« Foei, 7ieen , vader; die zijn niet om te eten."