Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
kind, de jonge Roberl, was van zgne vroegste
jeugd af de weldoener der noodlijdenden. Hg
kende geen grooter genoegen, dan arme bave-
looze kinderen rondom zich te verzamelen en ze tot
zijne moeder op het kasteel te brengen. « Moeder ,"
sprak dan de kleine engel, « hier zijn uwe kin-
deren."
(( Zeker , Robert," antwoordde de brave dame
hierop; « en hel zijn uwe broeders."
« Als het mgne broeders zgn, dan mogen zij zeker
't middagmaal met mij deelen, niet waar, moeder ?"
« Ongetwijfeld ," hervatte Bertha , terwijl zij een
traan uit de oogen wischte, en God dankte voor
het goede hart van haar kind.
Vervolgens plaatste Robert zijne broeders rondom
eene welvoorziene tafel en smaakte de grootste
vreugde, wanneer zij vol eetlust de opgebrachte
spgzen gebruikten.
God zag met welgevallen op de liefdadigheid
van den jeugdigen edelknaap neder. Robert nam
van dag tot dag toe in deugden en goede werken;
hg stichtte verscheidene kerken en huizen voor
armen en zieken en stierf eindelijk als een Heilige.
Zoo teij in de armen Jezus minnen,
Gaan we eens den sehoonen Bemel binnen.