Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
woners voor den knappenden haard en spraken
over hunnen dierbaren Waiter. Zij hoopten haast
niet meer, dat zij hem hier beneden nog ooit
zouden terugzien.
Eensklaps wordt er aan de deur geklopt.
Vader spoedt zich naar voren en doet open.
Hemel! wie treedt daar binnen ?
Het is een forsche ofTicier met zwarten baard
en blinkende sabel. Wie zou zoo iemand in de
arme hul verwacht hebben ?
Vader en moeder zien den statigen krijgsman
vol verbazing aan. Hoe ! erkennen zij dan hunnen
Waller niet? Want, die officier is Walter zelf!
Vader! Moeder! riep hij vol blijdschap uit :
Kent ge mij nog ? Ik ben Walter, uw zoon,
uw eenig kind ! En meteen viel hij zijne overge-
lukkige ouders in de armen.
Van dat oogenblik was de droefheid voor altijd
uit de eenzame hut gebannen. Walter zorgde er
voor, dat vader en moeder gedurende hunne laatste
levensjaren aan niets gebrek hadden.
Mb. M.