Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
44. Vervolg.
Met Waller was ook de vroolijkheid uit de hut
geweken. Er verliepen verscheidene maanden,
eer zijne ouders zich een weinig aan zijne afwe-
zigheid konden gewennen.
Hoe dikwijls wierpen zij gedurende die lange
en bange dagen een blik naar builen om Ie zien,
of de brievenbode hun geene tijding van Waller
kwam bezorgen! Maar zij wachtten tevergeefs.
« Hel zal om al ilie drukte van den oorlog zijn,"
sprak vader dan.
Bij hel woord « oorlog" scholen de oogen van
moeder vol tranen , en ze zeide snikkende : « Och,
als onze Waller maar niet sneuvelt." Dan nam
zij haren rozenkrans en bad voor baar kind. Vader
deed eveneens, en zie, het gebed gaf hun telkens
hoop en moed.
Er verliepen meer dan drie volle jaren. In al
dien tijd hadden de ouders geen het minste na-
richt van Waller ontvangen. Dat was droevig,
niet waar ? Doch , ge zult er Walter toch niel
hard om vallen , is het wel ?
Luister eens verder, want nu wordt het verhaal
zeer schoon.
Op zekeren guren herfstavond zaten de hulbe-