Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
uit het Zuiden eene musch in haar nest.
Zij wilde de indringster verjagen, maar
dit gelukte niet. Toen haalde zij eenige
andere zwaluwen er bij en stopte met behulp
van deze den ingang van het nest dicht,
zoodat de huisdief moest doodhongeren.
43. Cicseliiedenls van den braven Walter.
Op eene eenzame heide stond eene armoedige
hut. Zij werd bewoond door drie personen, vader,
moeder en hun eenigen zoon, die Walter heette.
Walter was een sterke, gezonde jongeling van
ongeveer achttien jaren. Hij werkte met zijn
vader op het kleine lapje grond, dat zij naast
hunne woning bezaten, en hielp evenzeer zijne
moeder in de huishouding.
Er heerschte volstrekt geen overvloed in de
afgelegen hut. En toch waren de drie bewoners
gelukkig. Vader en moeder waren met hunnen
braven zoon rijker dan een gierigaard, die kisten
vol goud en zilver bezit. Walter kende geen
zoeter vermaak, dan zijne goede ouders behulp-
zaam te -^zijn. Daarbij beminden zij Onzen Lie-
ven Heer en de H. Maagd van ganscher harte;