Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
4:1. In den Herfst.
Ik ben gisteren naar het bosch geweest. Wat
is daar alles veranderd! Het weer was guur;
geen blauwe hemel, maar een vale nevel strekte
zich boven de boomen uit. Weg was het frissche
groen der bladeren : treurig en verkleurd hingen ze
naar beneden. De herfstwind waaide en liep storm
op het arme loover. I31ad op blad rukte hij los, zoo-
dat zij ronddwarrelden tnsschen de schuddende takken.
Ik bemerkte spoedig, dat dit ruwe weer niet naar
den zin der vogeltjes was; waut zij waren haast alle
verhuisd. Geen nachtegaal, geen roodborstje meer !
En ook de bloemen waren verdwenen. Men zou
gezegd hebben, dat de vogels ze naar het warme
Zuiden hadden medegenomen.
De bonte kamperfoelie zocht ik tevergeefs; even-
eens het blauwe klokje en 't vergeet-mij-nietje aan
den oever der beek ! Maar wat ik in menigte vond ?
Paddestoelen van alle grootte en vorm , met roode,
gele en bonte manteltjes omhangen. Die vreemdsoor-
tige planten bedierven de zuivere boschlucht geheel
en al, zoodat ik mij haastte naar huis terug te keeren.
Eerst dan , als de winter de boomen en den grond
met witte bladeren en bloemen bestrooid zal hebben,
ga ik het bosch opnieuw bezoeken.