Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
« Wist gij dal niet, Boortje," herneemt moe-
der met nadruk.
«Neen, moê; ik hen druk aan H koken en denk
nergens anders aan."
(( Zoo , denkt gij 7iergens anders aan ? En hoe
komt gij dan aan die schrammen over uwe hand?
En aan de splinters glas, die ik daar tusschen
het lint van uwen boezelaar zie steken ? Schaam
u, Doortje! Moet ik u daar weer op eene leu-
gen betrappen ? Meent gij daarmede moeder te
bedriegen en uwe verdiende straf te ontgaan ?
Wacht, daar komt juist vader aan. Ik zal hem
eens vertellen, hoe waarheidlievend ons Doortje is."
Wal fronste vader het voorhoofd, toen hij het
gebeurde vernam! Wal wierp hij een geslrengen
blik op het kleine Doortje 1 Deze durfde van angst
hare oogen niet opslaan. Zij kreeg eene welver-
diende straf, en had voor langen lijd hel vertrou-
wen harer goede ouders verloren.
Wilt gij , mijn kind,
Dat God u mint,
Dat u de braven eeren;
Spreek altijd waar,
Oprecht en klaar:
Dit moet ge als kind reeds leeren.