Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
4:0. Spreek nooit leugentaal.
Doortje speelt in de kamer keukenmeid. Zij
heeft haar kookkacheltje aangemaakt, en braadt
en sist, dal het een aard heeft. Zie eens, hoe
druk zij hel heeft 1 Met een blauwen boezelaar
voor en de mouwen van haar kleedje een heel eind
omgeslagen , loopt zij nu hierheen , dan daarheen.
Eensklaps stool zij in hare drukte tegen de
tafel. Dc lamp, die er op staal, tvaggell. Doortje
wil haar tegenhouden: het is te laat! De lamp
valt, en het glas breekt.
Doorlje ziet angstig om zich heen; toen zij
echter niemand bespeurde, die getuige van 't on-
geluk kon geweest zijn , nam zij haastig de
scherven en verborg ze in den aschbak van hare
kookkachel. Vervolgens begon zij met hare drukte
weder van voren af aan en nog lustiger dan zoo-
even , naar hel scheen.
Eenige oogenblihken daarna komt moeder bin-
nen. Spoedig heeft zij bemerkt, wal er gebeurd
is , en zegt:
« Doortje, hebt gij het glas van deze lamp ge-
broken r
« Het glas van deze lamp , moeder ? Is dat
gebroken ? Dat wist ik nog niet eens /"
Foei, Doortje !