Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2. De vriend der kinderen.
Hebt gij al ooit een beeld van den hei-
ligen Vincentius gezien ? Dan zult gij wel
opgemerkt hebben, dat hij altijd een kindje
op de armen draagt en zachtjes tegen zijn
hart drukt. Maar weet gij ook, waarom
men hem zoo afbeeldt?
Luistert, ik wil u dit eens vertellen.
In den tijd, dat de H. Vincentius leefde,
waren er in Parijs vele kinderen zonder
brood en zonder dak. Die arme kleinen
stierven dikwijls van koude en gebrek.
Dat smartte den H. Vincentius zeer. Hij
was er op bedacht, die ongelukkige schep-
seltjes te helpen. Maar hoe zou hij dat
doen ? Hij was zelf arm en kon hun dus
noch huisvesting, noch voedsel verschaffen.
— Dat meent ge misschien; maar het was
zoo niet. Vincentius ging rond bij eenige
brave en rijke menschen, en sprak hun
over die verlaten kinderen. God raakte
het hart van die rijken; zij bezorgden den
heiligen kindervriend een ruim en schoon
huis en tevens geld, om voedsel en klee-