Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
35. Waarde Vriendin.
Gij hebt zeker al op mij gekeven, niet waar
beste Kalo F Ik heb het ten minste wel verdiend.
Veertien dagen bij Tante gelogeerd zijn, en u al
dien tijd niets van mij Ie laten hooren! Ja, ja,
het wordt hoog tijd, dat ik mijn verzuim goed
maak, en daarom zal ik u vandaag eens een
langen brief schrijven.
Eerst moet ik u natuurlijk melden, hoe ik
het hier maak. O, Kalo, dat kan niet beter.
Tante Net is een allerbest mensch, en doet mij
zooveel genoegen, als ze maar kan. Nu eens
maken we samen eene wandeling door de fraaie
omstreken van het dorp; dan weer noodigt zij
eenige meisjes uit, om zich een avond met mij
te komen vermaken.
Een paar keeren zijn we zelfs uit rijden ge-
weest. Om alles te zeggen, beste vriendin: ver-
veling ken ik niet; ik ben hier wezenlijk in
Luilekkerland.
Maar denk daarom niet, dal ik hier den gan-
schen dag niets anders doe dan spelen en pleizier
maken. Foei! dat zou me spoedig tegenstaan!
Neen, neen! Op zijn tijd weel Tante mij met
nuttige bezigheden onledig te houden. Ziehier,
hoe ik gewoonlijk den dag doorbreng.