Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
31. Het schoone oifer.
Een welvarend burger uit Zwaben — eene
landstreek in Duitschland — reisde eens naar de
hoofdstad van zijn land, waar groote feesten op
handen waren, ter gelegenheid van 'tjubilé van
den vorst. Hij nam eene aanzienlijke som gelds
mede, want hij voorzag wel, dal zijn pleizier-
tochtje hem nog al wat kosten zou.
Op zijne reis kwam hij in eene kleine stad,
die door een woedenden brand voor de helft in
asch was gelegd. Daar ontmoette hij bij iederen
stap de grootste ellende: de ongelukkigen, die
huis en have in de vlammen verloren hadden,
woonden voorloopig in houten brakken, waar
armoede en gebrek hen dagelijks kwelden.
Onze reiziger verloor bij dit gezicht allen lust
tot zijn pleiziertochtje. Hij hield het voor onpas-
send, ja voor zondig, zooveel geld enkel tot ver-
maak aan te wenden, terwijl hier zijne mede-
menschen in den groolsten nood verkeerden.
Hij nam dan zijne beurs, deelde ze onder de
ongelukkigen uil en keerde naar huis weder,
zonder de feestelijkheden te hebben bijgewoond,
maar innig verheugd en gelukkig om het goede
werk, dal hij verricht had.