Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
kinderen kwamen toegesneld, wanneer ze
in de verte dien goeden man met zijne
lekkere waar zagen aankomen. Maar, pas
was ook het suikergoed opgesnoept, of ze
gingen weer aan het spel, zonder verder
naar den man om te zien.
De andere vriend deed zoo niet. Zelden
of nooit bracht hij snoeperijen mede, maar
wel van tijd tot tijd een fraai prentenboek
of eene plaat, of een boek met allerlei
nuttige verhalen. Somtijds vertelde hij den
kinderen iets van bloemen en boomen,
van zee en land, en hij wist ze dan zoo
aangenaam bezig te houden , dat ze aan
spelen niet meer dachten.
Hoe grooter de kinderen werden, hoe
meer het suikergoed van den eersten vriend
hun begon tegen te staan. Maar aanhou-
dend groeide hunne liefde voor den twee-
den vriend; want met het vermeerderen
hunner jaren zagen zij al beter en beter
in, dat het onderhoud van dien wijzen
man niet alleen aangenaam, maar ook
hoogst nuttig voor hun later leven was
-^-zrJit^v^-