Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
39. De haas.
Hebt ge nog nooit van iemand, die vreesachtig is,
hooren zeggen: hij is zoo bang als een haas! De
hazen moeten wel zeer bloode dieren zijn, niet
waar ? Anders zou men er een lafaard niet mede
vergelijken. Maar neemt het die dieren toch niet
kwalgk ; ze hebben er wel reden voor.
Wanneer zij nog piepjong zijn worden zij al
reeds in hun eenvoudig nest op 't veld door w ezels,
raven en ooievaars opgezocht en opgepeuzeld;
natuurlgk dit laatste eerst dan , wanneer ze ge-
vonden worden.
Zijn zij volwassen , dan moeien ze voortdurend
voor Reintje op hunne hoede zijn. En vooral de
jagers met hunne brakken en windhonden : wat al
schrik en angst veroorzaken zij aan den armen haas!
Kon hij zich nog maar verdedigen ; doch scherpe
klauwen , sterk gebit, groote kracht, dit alles
ontbreekt hem. Toch weet hij nog dikwgls den
dans te ontspringen. Omdat zgne pels zoo bruin
is , kan men hem haast niet onderscheiden, wan-
neer hij in zijn nest ligt. 'lis dan juist of men
aarde ziet, niets meer. Zoo loopt hem menigeen
voorbij, lerwgl ons haasje zich zoo roerloos houdt
als een doode.
Maar ziet hij, dal men hem heeft ontdekt, dan