Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
28. Het brave Leentje.
Waar gaal bet kleine Leenlje zoo haaslig met
dat pakje en die kruik heen?
Zij brengt vader, die op 'l land werkt, zijn
middageten. In dat pakje zijn zeker boterham-
men met spek en struif; en in die kruik heeft
moeder helder, frisch water, misschien wel bier,
gedaan.
Leenlje doel dit iederen dag. Ge behoeft niet
Ie vragen, of zij daar schik in heeft I Dal kunt
ge wel aan haar zien. Zij zou niet zoo vlug ter
been zijn, en zoo'n vroolijk liedje zingen, als zij
't noode deed.
Maar welk kind zou ook niet blij wezen, als
het vader of moeder helpen kan? Hel zou eene
ondankbare zijn, die zich dan ontevreden toonde
of stil wegliep.
Vader en moeder houden zooveel van ons; zij
zijn den geheelen dag in de weer om ons te voe-
den, Ie kleeden en braaf en fatsoenlijk groot te
brengen; bovendien welke belooning heeft een
dankbaar kind van den goeden God niet te ver-
wachten? wij mogen dan wel blijde zijn, wan-
neer wg, evenals Leenlje, iets voor onze ouders
doen kunnen.