Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
HET KIND EN DE ZON.
Het kind.
O zon , zoo schitterend en schoon ,
Gij spant daarboven wis de kroon !
Maar zeg me eens, of uw heldre gloed
Den glans der Maagd verduistren doet ?
De zon.
Lief kind, weet, dat die schoone Maagd
Mij als haar kleed en tooisel draagt;
En dat haar hemelzoete glans
Vervult èn aarde èn Hemel gansch !
Het kind.
Welaan dan , zon en ster en maan,
Heft blij uw schoonste loflied aan,
En prijst die Maagd op haren troon !
Ik meng 't godvruchtig kinderlied
Met dat, wat haar de Hemel biedt:
Lof aan de Moeder van Gods Zoon I