Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
36. Het kind en de ster.
Het kind.
Lief sterretje aan het firmament,
Spreek op : Is u de Maagd bekend,
Die ik zoo vaak met vroom gemoed
Als Morgensterre heb begroet ?
Be ster.
Die Maagd, o kind, is mij bekend,
Ik sta als schildwacht aan heur tent;
Mijn zustren tooien haar het hoofd,
Waarvan de glans ons flikkren dooft.
HET KIND EN DE MAAN,
Het kind.
O nachtflambouw, o zilvren maan ,
Ik bid u, hoor mij even aan.
Zeg, kent gij haar, wier zachte glans
Praalt aan des hemels heldren trans ?
Be maan.
Ja, kind , die Maagd ken ik zeer goed
Ik dien tot rustplaats aan haar voet,
Die eens den kop der slang verplet
En 't zondig menschdom heeft gered.