Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
deze eensklaps brak, en heide reizigers stortten in den
vloed. De paarden zwommen aan land, maar de
ruiters met hun geld verdwenen in de golven.
Een uur later kwam de brave Zondagvierder al-
daar aan , en vernam , wat zijnen makkers wedervaren
was. Hij betreurde hun rampzalig uiteinde, dankte
God, die hem om zijne gehoorzaamheid aan het gebod
van Mis te hooren van een zekeren dood had gered,
en nam zich nu nog sterker voor, nooit op Zon- of
heiligdagen de H. Mis te verzuimen.
Boet ook zoo, kinderen , en het zal u door Gods
zegen welgaan.
3ä. »e Priester.
Een Spaansch schip zeilde naar Amerika.
Onderweg werd het door een hevigen storm
overvallen en op eene klip geworpen. De
kapitein liet spoedig de sloepen te water
brengen, en deze waren weldra met men-
schen gevuld.
«Waar is Don Alonzo ?" vraagde een
der geredden. Don Alonzo was een pries-
ter , die de reis mede maakte, om het
scheepsvolk en de passagiers van geestelijke