Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
ruiten, dat wil zeggen, met den arbeid ophouden, en
ons naar de H. Mis hegeven, om den goeden God te
aanbidden en met Hem over ome ziel en 0)is eeuwig
geluk te spreken,
Be Zondag is eigenlijk niet de zevende, maar de
eerste dag der week. Ilij is door de H. Kerk als
rustdag aangewezen ter gedachtenis van de Verrijzenis
van Jezus, die op Zondagmorgen plaats had.
Men mag Zondags de U. Mis niet verzuimen; wie
dat doet, maakt zich scJnddig aan eene groote zonde,
en toont, dat hij weinig voor zijne eeuwige zaligheid
bezorgd is. Hoor eens, hoe God soms reeds op deze
wereld de menschen straft, die het gebod van mis-
hooren overtreden.
In den winter van 1570 waren drie kooplieden van
Gubbio naar de jaarmarkt van Cisterno gegaan; zij
logeerden in dezelfde herberg. Na afloop der markt
zouden zij 's anderdaags naar huis terugkeeren. Doch
het was juist een Zondag , en daarom zeide een van
de drie tot zijne gezellen : „ Wij moesten toch eerst
de H. Mis hoorendaarna kunnen wij ons op reis
hegeven."
De anderen wilden naar hem niet luisteren. „ Onze
Lieve Heer, zeiden zij, zal het ons zoo kwalijk niet
nemen, en wij zullen die Mis wel op een anderen
dag inhalen."
Zij stegen te paard en vertrokken; maar wat ge-
beurde ? Twee mijlen van de stad moesten zij over
eene rivier; juist waren zij midden op de brug, toen