Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
83. Aanspraak van Prins §ulkervrlend
In de algemeene 9Iulzen-vergadering.
Eens hielden de muizen eene groote vergadering
in het pakhuis van een kruidenier. Toen alle
leden gezeten waren , stond Prins Suikervriend op
en hield de volgende aanspraak :
« Achtbare leden dezer vergadering , het is eene
groote eer en een waar genoegen voor mij , een
woord lot u Ie mogen spreken.
Wij , muizen , hebben hier lol nu loe een vorste-
lijk leven gehad. In ongestoorden vrede konden
wij ons vergasten aan rijst, meel, suiker en andere
hartversterkende beetjes.
Maar ach ! eensklaps zijn die schoone dagen ver-
vlogen. Gij allen herinnert u nog, hoe wij, een
paar dagen geleden, verschrokken, toen de jonge
Rijstepikker ons kwam vertellen , dat hij onze erf-
vijandin binnen deze muren had gezien !
Ja, mijne heeren! de kat is in ons erf gevallen
en dreigt ons met dood en vernieling ! Ziet naar
mgn halfafgebeten slaart: deze zal u beter dan
mgne redevoering bewgzen , hoe bloedgierig , hoe
muizenhalend dal monster is. Wat staat ons nu
te doen ? Moeten wij den geheelen dag in onze
nachtverblijven doorbrengen en zoo doodhongeren ?
Gij allen , mijne heeren, ik zie hel aan uwe onl-
Mb. M. 3