Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
30. Bijzondere besehermlng.
Eene Katholieke Engelsche dame had aan een
klooster van Eerwaarde Zusters in de groote stad
Londen eene prachtige lamp ten geschenke gegeven.
Deze lamp was bestemd , om voortdurend voor het
[iceld der II. Maagd in de kloosterkapel te branden.
De godvruchtige schenkster had verzocht, dat
men haar zou verwittigen , wanneer de Eerwaarde
Zusters voor den eerslen keer het rozenhoedje voor
dat beeld zouden bidden. Zij wilde daarbij tegen-
woordig zijn, en haar gebed met dat der vrome
maagden vereenigen.
Toen de dag was aangebroken, zag zij zich
echter in de onmogelijkheid haar godvruchtig ver-
langen te voldoen. Zg moest toen namelijk eene
reis onilernemen , die geen uitstel duldde. Hare
dochter vergezelde haar.
In den spoorwaggon gezeten , nam de dame op
hel uur, dat de Zusters den Rozenkrans begonnen ^
haar rozenhoedje. Zij wenkte hare dochter, die
tegenover haar zat, om naast haar plaats te nemen.
Nauwelijks hadden zij het eerste tientje ten einde ,
ot" daar doel zich een vreeselijk gekraak hooren :
(!c trein was ontspoord ! Met een donderend ge-
kiuak werd de waggon , waarin moeder en dochter
gozelen waren, in tweeën gespleten. Het eene