Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Daar nam het Jezus liefdryk aan,
En kroonde het met lelieblaan,
Geplakt in 's hemels hoTen«
Daar leeft en zweeft het nu zoo bljj,
En smaakt er in der Euglenrei
Een Trengd, die niets kan rooTen;
Daar bidt het TOor haar ouders teêr,
Dat ze eens met haar den Lieren Heer
Yoor eeuTTig mogen loren.
17. Het bosch.
In ons land zijn niet veel bosschen. Vroeger waren
er veel meer ; maar 7nen heeft ze omgehakt, en van
drn grond wei- en bonwland gemaakt.
Het zou echter jammer zijn, wanneer de hosschm
allemaal verdwe7ien; His er toch zoo prettig en soo
schoon. Nergens wandelt men zoo graag als daar,
ivant O 5 e?' is zooveel te zien.
Vooreerst heeft men de boomen. Nommer één is de
eik; men noemt hem den koning vari 't woud. Ik be-
twist hem dien eernaam niet, al was het maar alleen,
omdat hij zoo ond kaïi worden: honderd, tweehonderd
jaar en daarboven, zegt 7ne7i.
Om zij7i broeden e7i 7niigen stam slingert zich het
eilmf, m tussche7i de donkergroene bladeren kijken
u de kleine, lichtgroe7ie eikeU aa7i.