Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
kau toch zeggen, dat zy op dezen dag begonnen is.
Vraag op dit verheven feest'God den H. Geest
vooral om de gave van godsvrucht, want
Het schoonste sieraad van een kind
Is, dal hel hier zijn God bemint,
En zoo door zijn godvruchtigheid
Een eeuwig loon zich voorbereidt.
16. Liijkkrans op het graf van een
vroeggestorven kind.
God zag van zü'nen hemeltroon
Een pareltje, verblindend schoon,
Verborgen hier beneden;
„ Gasprak Hij tot een Engeliyn,
„ Haal Mfi dat zieltje, blank en rein,
„En breng het in mvjn Eden."
En de Engel streek op lichte veêr
'tziekbed van een kindje neer.
En wenkte het zoo goedig.
Toen vouwde 'tkind zQn handjes saam,
Het lispelde haars Heilands naam
En volgde hem bigmoedig.
Het lichaam bleef, verstijfd en kond,
TVaarbfl een droeve moeder rouwt;
Maar 't zieltje vloog naar boven,