Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
„Hé, klenterdiug!" riep er een ond nit den hoop,
„Pas op, Trees zoo wild niet en dartelI"
Maar 'tlammetje uam met ons ondjen een loop.
En hield zich zoo doof als een liirartel.
Op eens stond het nn Toor een hardsteeneu blok,
Als grenspaal geplaatst in de Trelde;
Het nilde daar orer, maar ach! met een schok
Viel 'tneer op zgn nensjen en schreide.
Let Trel, 'tis een iraarheld, al diknijls herhaald:
Wees matig, o jeugd, in 't genieten I
Beeds menig heeft bitter zgn moedwil betaald,
En n ook zon 't spoedig rerdrieten.

14. Celakklg, dat zij goed geleerd had.
Verleden Dinsdag kwam Kato uit de
namiddagschool. Pas was zij over den
drempel, of vader haalde een brief voor
den dag en zeide : « Kato, ik heb hier een
brief van Mientje; zie eens of je dien
lezen kunt."
Kato nam den brief en las met eene
heldere stem :