Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
minnen hem van ganscher harte. En gij, kindlief,
wat doel gij ?
D. Ik, Moeder ? ik houd zeer veel van den H.
Vader, 'en zou ook zoo graag iets voor hem doen.
M. Dat hoor ik gaarne van u, Doortje. Maar, gij
zijt nog zoo jong! In allen gevalle éém zaak is er,
waarmede gij den Paus krachtig kunt helpen. Gij
moet namelijk dikwijls en recht hartelijk voor hem
bidden, vooral dit kort maar schoon gebed, dat de
H. Kerk zelve aan hare kinderen in den mond legt:
Laat ons bidden voor onzen H. Vader den Paus.
De Heer bescherme hein, behoude hem in het
leven, make hem gelukkig op aarde, en geve hem
niet over aan den wil zijner vijanden.
13. Het lammetje.
Een lammetje, jong nog en sneeuwwit Tan vacbt,
Mocht eens met de schapen ter weide;
Het had al sinds weken dit pretje verwacht,
En was nu recht dartel en bigde.
Het hnppelde lustigr al over het gras,
En sprong nn Toornit, dan ter zyde;
Het was wel zoo wild als een kind rry van klas,
Ja, 'kweet niet wie 'twon van hnn beide.