Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
Moeder. Geed gekeken, Boortje. En weet ge ook ,
wie die grijze, eencaardige man is, die er op staat
afgebeeld ?
Boortje. Zeker de Paus , Moeder ?
M. Alweer goed gekeken, beste, en goed geraden
ook. Zeg mij nu ook nog eens, wat is de Paus ?
D. Mag ik antwoorden, zooals het in den Cate-
chismus staat F
M. Wel zeker, kind; een beter antwoord dan daar
staal kan zelfs de meester niet geven.
D. Nu dan: de Paus is de Stedehouder van
Christus zeiven op aarde en de wettige opvolger van
den H. Petrus, op wien Christus zijne Kerk gebouwd
heeft.
M. Uit dit antwoord ziet ge. Boortje, welk een
eerbied en liefde wij voor den Heiligen Vade}-
moeten hebben. Wij behooren, evenals alle brave
Katholieken doen, veel voor hem te bidden , vooral
tegenwoordig.
D. Waarom vooral nu, moeder?
M. Omdat de booze menschen den II. Yader zoo-
veel leed aamloen.
D. Waarom doen zij dal ? Heeft de Paus hun
dan kwaad gedaan ?
M. Neen , Boortje ; integendeel, de Paus bemint
alle menschen en wenschl niets zoozeer, dan ze allen
gelukkig te zien. Hel zijn ook maar alleen de slechte
menschen, die hem verdriet aandoen; de brave be-