Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Maar op een enkelen dag verloor mijn vader door een
ongeluk zijne geheele fortuin. (Hier wischte de juf-
frouw de tranen af, die haar uit de oogen sprongen.)
Gelukkig voor mij, dat ik ijverig piano had leeren
spelen, anders waren wij zeker geheel tot armoede
vervallen." Hier zweeg zij.
Sophie had haar onder deze woorden met groote
oogen aangestaard. Zij was van het pianostoeltje
opgestaan en had den arm der juffrouw gegrepen.
Eu toen deze ophield, zeide zij met snikkende stem :
„ Och, goede juffrouw, vergeef mij mijne onbeleefde
woorden ! Ik beloof het u: voortaan zal ik door
mijnen ijver het verdriet trachten te vergoeden,
dat ik u heb veroorzaakt."
En Sophie hield woord. Van dien dag af, was
zij een ander kind geworden.
13. De schlldery.
(Ben gesprek tusschen Moeder en Boortje.)
Moeder. Wat dunkt w, Doortje, van de schilderij,
die ik hier aan den muur heb gehangen ?
Doortje. Moeder, zoo'n schoone hebben wij in
't heeU huis niet, :ou het wel ?