Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
11. Sophle's plano-les.
De ouders van Sophie wilden dat hun dochtertje,
toen het negen jaar oud was, piano zou leeren
spelen.
Zij kochten daarom eene fraaie pianino en ont-
boden eene juffrouw bij zich, die zeer ervaren was
in de muziek en aan vele kinderen piano-les gaf.
Deze juffrouw kwam nu voortaan driemaal in de
week aan Sophie les geven.
Met het grootste geduld leerde zij haar de vinger-
zetting en het op de maat spelen. Maar spoedig
moest zij tot haar groot verdriet bespeuren, dat zij
met een trotsch en traag meisje te doen had.
"Wanneer zij Sophie op eene fout wees, keek deze
haar niet zelden heel kwaad aan, en wilde zelfs
wel eens in 't geheel niet doorspelen.
Eens onder andere had Sophie niet in de maat
gespeeld. „Speel dat nog eens over," zeide de juf-
frouw. Dat was al te veel voor het hoovaardig
nufje 1 Onwillig trok zij hare handen van het klavier
terug , terwijl zij zeide : „ Ik wil geen piano leeren ;
ik heb dat niet noodig net als u, Juffrouw."
Deze woorden sneden de goede onderwijzeres door
de ziel. Zij voelde een traan in haar oog opwellen.
„SophieI wat zegt gij daar?" sprak zy. „O, toen ik
een kind was als gij , woonde ik ook in een huis,
wèl zoo schoon als dit. Mijne ouders waren heel rijk.
Mb. K 2