Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
üToen wij naar huis gingen^ lachte zij mij uit ^
onidat ik, zeide zij, wel iets van eene iverkmeid weghad"
üDat was heel dwaas van haar.''
cc Ik vroeg haar toen, of zij dan hare mama niet
gaarne een handje hielj), wanneer het te pas kwam
« Hm, hm /" antwoordde zij, terwijl ze haar neusje
optrok, « daar zijn de meiden voor /" Efi toen werd
ik een beetje boos, lieve mee. En ik dacht: <i.Sophie,
dat is niet mooi van w." — « Dat is het ook niet;
maar, komaan, stoor u niet aan de dwaze praatjes
van dat nnfje. Komt zij u nog eens met zulke taal
lastig vallen, dan moet gij haar niet te woord staan ,
maar u verwijderen. Kinderen, die zoo denken en
Sjweken, passen volstrekt niet voor w."
Na deze tvoorden dreven de donkere wolkeu van
Siiza's gelaat weg, en ze was weder het oude blij-
geestige , gedienstige kind.
lO. Sophie.
Lieve kinderen, ongetwijfeld verlangt gij
iets meer van Sophie te hooren.
Ik zal uwe nieuwsgierigheid eens voldoen.
Sophie is het eenig dochtertje van zeer
rijke en voorname menschen.
Zij is altijd heel fraai gekleed, eet niets
dan fijne spijzen en woont allerlei feestjes
bij. (cDat is heel pleizierig," denkt gij.