Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
Nu , nu, dat hoort ook zoo. Wanneer het tijd
van spelen is, zie ik gaarne, dat kinderen blij en
zelfs een beetje luidruchtig zijn.
Maar dan moet het niet gaan gelijk met sommige
meisjes, die het altijd even druk hebben, als er
mag gespeeld worden , doch looden beenen krijgen,
zoodra zij iets voor vader of moeder moeten doen.
Zoo was Suza niet. Zij speelde zeer graag met
hare vriendinnetjes , dat is waar. Maar niet minder
graag was zij hare moeder behulpzaam, wanneer
deze hare diensten noodig had.
Ik wil u daarvan een paar voorbeelden vertellen.
Op een namiddag speelde Suze op de plaats achter
het huis. Moeder zat in de achterkamer te naaien.
Ze had de ramen opengeschoven, want het was een
allerliefst weertje.
Na een poosje bemerkte Suza, dat moeder eene
dikke streng katoen uit de kast nam, vervolgens
twee stoelen tegenover elkander plaatste en de streng
om de stoelknoppen spande, om ze tot een kluwen
af te winden.
Oogenblikkelijk staakte Suza haar spel, wipte de
kamer binnen en zeide :
„ Moeder , zou het niet gemakkelijker voor u zijn,
als ik de streng voor u ophoud ?" En zonder een
antwoord af te wachten, nam ze vlug de streng,
gleed ze over hare handen, spande ze heel strak
en plaatste zich recht voor moeder.
Deze glimlachte en sprak: „ Suze, dat is heel