Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
„ O zeker , vader," zegt Anna.
En nu bad het geheele huisgezin het rozenhoedje
en de litanie van O. L. V. van Lorette.
Anna, Frans en Mina waren veel te eerbiedig,
om ook maar even om te kijken, anders zouden ze
gezien hebben, hoe vader en moeder van tijd tot
tyd een traan uit de oogen wischten.
Zouden dat tranen van droefheid geweest zijn?
„ Nu, kinderen ," zeide moeder, nadat het gebed
ten einde was , „ laat nu het meiliedje eens hooren,
dat ge verleden week geleerd hebt."
7. Meiliedje.
Welkom , welkom , duizen(iraalen ,
Welkom , schoone maand van Mei!
Welkom met uwe fraaie bloemen,
O, gij maakt ons hart zoo bly !
Schoon zijt gij , o lieve Meimaand,
Met uw frisschen lentedos,
Vogels zingen , kruiden bloeien :
't Roosje lacht op 't zachte mos.
Maar nog schooner voor het harte
Zijt gij , lang verwachte tyd!
Want de Kerk heeft u Maria,
Onze Moeder, toegewijd !