Boekgegevens
Titel: Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1880
Haaren: J. Cuyten
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201413
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meibloempjes: een leesboek voor de middelste klasse der katholieke meisjesscholen
Vorige scanScanned page
Ter Drukkerij van het E. Jongens-Weeshcis zijn
onder meer andere de vSlgende schoolwerkjes uitgegeten.

Leesboekje voor eerstbeginnende kinderen: 1 — 4 stnkje.
Gemakkelijk Leesboekje ten dienste der Katholieke
Jeugd, bevattende: leesoefeningen van éénletter-
grepige woorden.
Leerboekje voor Kleine Kinderen. Oefeningen in
meerlettergrepige woorden.
Leesboekje voor Kinderen der laagste klasse.
Nuttige Lessen voor jonge kinderen. Leesboekje voor
de laagste klasse eener Katholieke school.
Het Leergierige Kind, dito.
De Goede Kinderen, een leesboek voor Katholieke
scholen.
Vader Theodorus en zijne kinderen, dito.
De Kleine Lezer, dito.
Léerzame Verhalen ten dienste der Katholieke Jeugd.
De Vriend der Katholieke Jeugd, een leesboek voor
de scholen.
De Katholieke Kindervriend, of nuttige en aange-
name verhalen voor de jeugd.
De Katholieke Eaadgever, een leesboek voor meer
gevorderde kinderen.
Merkwaardige Verhalen en Voorbeelden ten dienste
der' Katholieke Jeugd. Een leesboek voor de
hoogste klasse.
Geschied- en Aardrijkskundige Mengelingen, dito.