Boekgegevens
Titel: Huwelijkszang ter eere van den heer G.A. de Meijere en mejufvrouw F.W.C. Reelfs, 10 januarij 1867
Auteur: M., J. d.
Uitgave: [S.l.: s.n.], 1867 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6360
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201374
Onderwerp: Geschiedenis: genealogie, heraldiek, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Huwelijk, Gelegenheidsuitgaven (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Huwelijkszang ter eere van den heer G.A. de Meijere en mejufvrouw F.W.C. Reelfs, 10 januarij 1867
Volgende scanScanned page
Obf. ó36o
I W" w lil jy
TER EERE VAN DEN HEER
EN MEJUFVROUW
sö, SS),
10 Januarij 1867.
Wijze: Hoe zoet is 't daar de vriendschap woont.
Gelijk de wijnrank de olm bemint,
Daar deez' haar strekt ten stut,
Zoo mint de vrou-w haar Echten vrind,
En hy leeft haar tot nut.
Dus bloeit en groeit een huisgezin,
Gevest op teedre huw'lyksmin,
Naar wensch, naar wensch, naar wensch.
Hoe weinig knelt het huwlijksjuk,
Waar liefde pligt gebiedt,
Daar voelt men pijn noch dwang, noch druk,
Daar huist de tweedragt niet;
Neen! daar woont eendragt blij van zin,
De vrede met de reine min.
Vol vreugd, vol vreugd, vol vreugd.
Dat zulk een lot, beminlijk Paar!
U beiden valt ten deel;
Uw welvaart groene jaar op jaar.
Uw smarte zy niet veel;
Want vrij te zijn van allen druk;
Zijn valsche droomen van geluk.
Vol waan, vol waan, vol waan.
Leef lang elkaar tot hulp en vreugd.
Door onderlinge trouw;
Zoo ruste op Uw beider deugd
U lieder echtgebouw.
Door rozen, op Uw pad gestrooid,
Zij Uw geluk naar wensch voltooid.
Tot heil, tot heil, tot heil!
J. D. M.